HSM Utrecht BV (030) 2000152

Gijsbertsen Woudenberg (033) 2862963 

Rhino Engineering (030) 2000155  

Inspectie en controle

Rai vereniging

Wij zijn aangesloten bij RAI vereniging en in samenwerking met deze gecertificeerde instantie krijgen onze keurmeesters een gedegen opleiding en mogen ze inspecties uitvoeren aan alle laad- en lossystemen.
Om de inspecties op een hoog peil te houden heeft de RAI vereniging in samenwerking met Tüv een controlesysteem opgezet, onze gecertificeerde keurmeesters worden daarom steekproefsgewijs gecontroleerd.

 

Autolaadkranen

Autolaadkranen worden intensief gebruikt en in combinatie met onvoldoende onderhoud is het risico op ongevallen hoger en een defect betekent vertraging en/of stilstand van uw materieel. Wij verzorgen al het onderhoud, reparaties, jaarlijkse wettelijke verplichte ALK keuringen en ingebruikname inspecties aan alle soorten autolaadkranen..

 

Containersystemen

Ook voor de container systemen geldt dat regelmatig onderhoud en controle van uw systeem ervoor kan zorgen dat het stilstand van uw materieel tot het minimum wordt beperkt. Ook voor containersystemen is de jaarlijkse inspectie een wettelijke verplichting. Regelmatige controle van het systeem is een vereiste om ook op lange termijn de veiligheid en soepele werking te garanderen.

 

Kettingwerk

Veiligheid dient een vanzelfsprekendheid te zijn wanneer het gaat om hef- en hijsmiddelen. Elk product dat door ons geleverd wordt, beschikt over een veiligheidscertificaat. Ook de noodzakelijke periodieke certificering van hef- en hijsmiddelen, valbeveiliging en klimmaterialen kan geheel door ons verzorgd worden. Wij beschikken over een goedgekeurde testbank om uw gereedschap te beproeven als dit nodig is.